canlenfrrues
DESPATX D’ADVOCATS ESPECIALITZAT EN ASSESSORAMENT JURÍDIC INTEGRAL D’EMPRESES Y PARTICULARS
Donem un assessorament i tracte personalitzat, buscant sempre la millor solució per al nostre client en funció de les seves necessitats, ja sigui a través d'acords i resolucions extrajudicials, o a través de la resolució judicial de conflictes.
RECLAMACIONS PER ACOMIADAMENTS
RECLAMACIONS QUANTITAT
PROCEDIMENTS LABORALS
PROCEDIMENTS INCAPACITATS LABORALS
SEGURETAT SOCIAL I SISTEMES DE PENSIONS
SANCIONS DISCIPLINÀRIES
EXPEDIENTS DE REGULACIÓ DE L’OCUPACIÓ (ERO)
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ
SANCIONS ADMINISTRATIVES
IMPUGNACIÓ DE RESOLUCIONS ADMINISTRATIVES
DRET URBANÍSTIC
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ
SANCIONS ADMINISTRATIVES
IMPUGNACIÓ DE RESOLUCIONS ADMINISTRATIVES
DRET URBANÍSTIC
RESPONSABILITAT CONTRACTUAL, PROFESSIONAL I EXTRACONTRACTUAL ENTRE EMPRESES I PARTICULARS
RECLAMACIONS DE QUANTITAT, SERVEIS DE RECLAMACIÓ D’IMPAGATS ENTRE EMPRESES I PARTICULARS
PROCEDIMENTS CONCURSALS DE PARTICULARS
DRET DELS CONSUMIDORS
RESPONSABILITAT CONTRACTUAL I EXTRACONTRACTUAL ENTRE PERSONES FÍSIQUES
SEPARACIONS, DIVORCIS I NUL·LITATS MATRIMONIALS
PROCEDIMENTS RELACIONATS AMB LA CAPACITAT D'OBLIGAR-SE DE LES PERSONES FÍSIQUES
ACCIDENTS DE TRÀNSIT
PROCEDIMENTS RELACIONATS AMB SERVITUDS REIALS
CONTRACTES CIVILS
LIQUIDACIÓ DE HERÈNCIES
CONTRACTES IMMOBILIARIS (PERMUTES, SUPERFÍCIES, OPCIONS DE COMPRA)
CONTRACTES D’ARRENDAMENT URBANS
COMPRAVENTA D’IMMOBLES I SOCIETATS IMMOBILIÀRIES
DRET DE LA CONSTRUCCIÓ

¿PODEM AJUDAR-TE?

canlenfrrues