canlenfrrues
DESPATX D’ADVOCATS ESPECIALITZAT EN ASSESSORAMENT JURÍDIC INTEGRAL D’EMPRESES Y PARTICULARS
Donem un assessorament i tracte personalitzat, buscant sempre la millor solució per al nostre client en funció de les seves necessitats, ja sigui a través d'acords i resolucions extrajudicials, o a través de la resolució judicial de conflictes.
DRET MERCANTIL
RESPONSABILITAT CONTRACTUAL, PROFESSIONAL I EXTRACONTRACTUAL ENTRE EMPRESES
CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS MERCANTILS I DRET SOCIETARI
RECLAMACIONS DE QUANTITAT, SERVEIS DE RECLAMACIÓ D’IMPAGATS PER A PARTICULARS, PIMES I GRANS EMPRESES
PROCEDIMENTS CONCURSALS
PROCEDIMENTS CANVIARIS
CONTRACTES MERCANTILS

¿PODEM AJUDAR-TE?

canlenfrrues