canlenfrrues
DESPATX D’ADVOCATS ESPECIALITZAT EN ASSESSORAMENT JURÍDIC INTEGRAL D’EMPRESES Y PARTICULARS
Donem un assessorament i tracte personalitzat, buscant sempre la millor solució per al nostre client en funció de les seves necessitats, ja sigui a través d'acords i resolucions extrajudicials, o a través de la resolució judicial de conflictes.
Negociació Col·letiva
Expedients de Regulació de l'ocupació (ERO)
Sancions Disciplinàries
Prevenció de riscos laborals
Procediments laborals
Procediments contra inspecció de treball i impugnació de sancions
CONTRACTACIÓ LABORAL
SEGURETAT SOCIAL
DELICTES DE BLANQUEIG DE CAPITALS
DELICTES SOCIETARIS CONTRA LA HISENDA PÚBLICA I LA SEGURETAT SOCIAL
DELICTES ECONÒMICS (QUERELLES I DENUNCIES)
DELICTES DE TRÀNSIT I ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ
SANCIONS ADMINISTRATIVES
IMPUGNACIÓ DE RESOLUCIONS ADMINISTRATIVES
DRET URBANÍSTIC
RESPONSABILITAT CONTRACTUAL, PROFESSIONAL I EXTRACONTRACTUAL ENTRE EMPRESES
CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS MERCANTILS I DRET SOCIETARI
RECLAMACIONS DE QUANTITAT, SERVEIS DE RECLAMACIÓ D’IMPAGATS PER A PARTICULARS, PIMES I GRANS EMPRESES
PROCEDIMENTS CONCURSALS
PROCEDIMENTS CANVIARIS
CONTRACTES MERCANTILS
PROCEDIMENTS RELACIONATS AMB LA CAPACITAT D'OBLIGAR-SE DELS ADMINISTRADORS O APODERATS
PROCEDIMENTS RELACIONATS AMB SERVITUDS REIALS
CONTRACTES CIVILS
CONTRACTES IMMOBILIARIS (PERMUTES, SUPERFÍCIES, OPCIONS DE COMPRA)
CONTRACTES D’ARRENDAMENT URBANS
COMPRAVENTA D’IMMOBLES I SOCIETATS IMMOBILIÀRIES
DRET DE LA CONSTRUCCIÓ
DRET DE DANYS
REGULACIÓ MERCANTIL DEL NEGOCI ESPORTIU
RELACIONS LABORALS A L’ESPORT
FISCALITAT A L’ESPORT
RESOLUCIÓ I PREVENCIÓ DE CONFLICTES EN L’ÀMBIT ESPORTIU
SOLUCIÓ A LES NECESSITATS I PROBLEMES CONCRETS DE LES EMPRESES TURÍSTIQUES DES DE LA SEVA CONSTITUCIÓ AIXÍ DURANT EL DESENVOLUPAMENT DE LA SEVA ACTIVITAT HABITUAL
RESPONSABILITAT CONTRACTUAL I EXTRACONTRACTUAL ENTRE PERSONES FÍSIQUES
SEPARACIONS, DIVORCIS I NUL·LITATS MATRIMONIALS
PROCEDIMENTS RELACIONATS AMB LA CAPACITAT D'OBLIGAR-SE DE LES PERSONES FÍSIQUES
ACCIDENTS DE TRÀNSIT
PROCEDIMENTS RELACIONATS AMB SERVITUDS REIALS
CONTRACTES CIVILS
LIQUIDACIÓ DE HERÈNCIES

¿PODEM AJUDAR-TE?

canlenfrrues